Αρχική

Βραβεία Νόμπελ

Σχολιάστε

Δείτε σε έναν παγκόσμιο χάρτη ποιοι κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ από το 1901 ώς το 2010.

Advertisements

Θρησκείες στον κόσμο

Σχολιάστε

Δείτε έναν χάρτη που απεικονίζει τις θρησκείες σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Maplibrary, Γνωρίστε τους χάρτες

Σχολιάστε

Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Maplibrary) στη Θεσσαλονίκη τηρεί και αναπτύσσει αρχείο χαρτών κάθε τύπου, με ελληνικό και διεθνές ενδιαφέρον, που καλύπτουν διάφορες περιόδους και φάσεις της ιστορίας των χαρτών. Το Αρχείο έχει τη δυνατότητα, σε όποιο σχολείο το ζητήσει με αίτησή του, να του αποστείλει χάρτες σε ψηφιακή μορφή.

Το 2015-2016 έχει οριστεί ως Διεθνές Έτος Χαρτών (International Map Year, 2015-2016) και θα ήταν μια ευκαιρία για τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο των χαρτών. Ιδέες για τέτοιες δράσεις μπορούμε να αντλήσουμε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει και προτείνει το Αρχείο, ενώ πλούσιο υλικό μπορούμε να βρούμε σε ιστοσελίδες χαρτογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παγκόσμιος γεωγραφικός χάρτης για παιδιά

Σχολιάστε

Μία Διαδραστική Χαρτογραφική Εφαρμογή για παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που θέλουν να μάθουν Γεωγραφία παίζοντας.

Geografia.gr

Σχολιάστε

Στο geografia.gr θα βρείτε ένα εργαλείο για τη σύγχρονη γεωγραφική εκπαίδευση στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο που περιλαμβάνει διαδραστικό άτλαντα, χάρτες, προσομοιώσεις και πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Χάρτες για το μάθημα της Ιστορίας

Σχολιάστε

Στο blog Sententia Literata θα βρείτε πολλούς χάρτες για το μάθημα της Ιστορίας.