Αρχική

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών

Σχολιάστε

Στον παλαιό δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα βρείτε βίντεο στα οποία παρουσιάζονται οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί που μπορούν να διδαχθούν στο Δημοτικό Σχολείο.

Advertisements

Λογισμικό «Διατροφή και άσκηση»

Σχολιάστε

Πόσες θερμίδες υπάρχουν στα αγαπημένα σας φαγητά; Πόση σωματική άσκηση χρειάζεστε για να «κάψετε» όλες αυτές τις θερμίδες; Ποια η σχέση μεταξύ θερμίδων και βάρους; Διερευνήστε τα ζητήματα αυτά επιλέγοντας διατροφή και σωματική άσκηση και παρατηρώντας συνεχώς το βάρος σας. Εξαιρετικό εκπαιδευτικό λογισμικό από το πανεπιστήμιο του Colorado.

Ολυμπιακοί αγώνες διαμέσου των αιώνων

Σχολιάστε

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εκπόνησε μια σειρά δραστηριοτήτων όπου αξιοποιείται όλο το φάσμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές συνδέονται οι Αγώνες με την κοινωνία που τους γέννησε και ανιχνεύονται άγνωστες πτυχές τους. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα!

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα: