Αρχική

Αερόστατο, εκπαιδευτική πύλη για μικρά παιδιά

Σχολιάστε

Το Αερόστατο είναι μία διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν.

Στόχος της πύλης, που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους. Τα μικρά παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες οργανωμένες σε δέκα (10) θεματικές ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω.

Ένας επιπλέον στόχος της πύλης είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας των μικρών παιδιών, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη σχολική ένταξη. Μέσα από τρία (3) σταθμισμένα τεστ ανίχνευσης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-6 ετών, οι γονείς ενημερώνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους σε θέματα Φωνολογικής Επίγνωσης, Γραμματικών δομών και Μνήμης και Συλλογισμών.

Advertisements

Εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Σχολιάστε

Στην εκπαιδευτική πύλη e-yliko του Υπουργείου Παιδείας προτείνονται τρία εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες:

  1. Στρογγυλά με αξία
  2. ΣΤΕΡΞΙΣ
  3. Αριθμομαχίες/Εικονόλεξα

Υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Σχολιάστε

Στην εκπαιδευτική πύλη e-yliko του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, που έχει παραχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ.

Περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά κείμενα και οδηγούς πρακτικής άσκησης με δραστηριότητες σε διάφορες γνωστικές περιοχές.