Αρχική

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Σχολιάστε

Δείτε τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού (2016) στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Advertisements

30 Ιανουαρίου, Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σχολιάστε

Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, αφού οι τρεις Ιεράρχες υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι και σοφοί άνθρωποι των γραμμάτων. Στο πρόσωπο τους πραγματοποιήθηκε ο αρμονικός συνδυασμός της κλασικής παιδείας και του χριστιανικού κηρύγματος αφού χρησιμοποίησαν οι τρεις Δάσκαλοι τη φιλοσοφία και τη ρητορική για να μεταδώσουν στους απλούς ανθρώπους τον Λόγο του Θεού.

Δείτε εδώ το Αλφαβητάρι της Αρετής του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (πηγή: http://www.theologoi.com).

Εικόνες των Τριών Ιεραρχών

Σχολιάστε

Δείτε μια παρουσίαση εικόνων των Τριών Ιεραρχών.

Η Αγία Γραφή online

Σχολιάστε

Στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου μπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε ψηφιακή μορφή, το αρχαίο ελληνικό κείμενο με ερμηνευτική απόδοση.

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα των Θρησκευτικών υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα:

Θρησκευτικά, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στις Γ,  Δ’,  Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά με πρόσθετο διδακτικό υλικό, παιχνίδια, γλωσσάρια, διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων.

Υλικό για τα Θρησκευτικά (ΥΠΠ Κύπρου)

Σχολιάστε

Στον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μπορούμε να βρούμε εκπαιδευτικό υλικό για τα Θρησκευτικά στο Δημοτικό Σχολείο.