Αρχική

Teachers4Europe 2017-2018

Σχολιάστε

Επιμορφωτικό υποστηρικτικό πρόγραμμα με το μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 6 ωρών, με τίτλο «Νέες προκλήσεις για την Ευρώπη – 2018: Ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς», υλοποιείται κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe 2017-2018, για τους Teachers4Europe Έβρου, με στόχο την υποστήριξή τους στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευρωπαϊκού προσανατολισμού στις τάξεις τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει ασύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω forum και σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης.

Advertisements

Επιμόρφωση: «Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2017-2018»

Σχολιάστε

Επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2017-2018» πραγματοποιήθηκαν για όλους τους εκπαιδευτικούς της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου και τεσσάρων σχολείων της 4ης Περιφέρειας (μετά από ανάθεση), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Τετάρτη, 8/11/2017,  1ο ΔΣ Σουφλίου (εκπ/κοί 1ου ΔΣ Σουφλίου)
 • Τρίτη, 23/1/2018, 2ο ΔΣ Σουφλίου (εκπ/κοί 2ου ΔΣ Σουφλίου)
 • Πέμπτη, 1/2/2018,  3ο ΔΣ Φερών (εκπ/κοί 1ου, 2ου, 3ου ΔΣ Φερών)
 • Τρίτη, 6/2/2018,  ΔΣ Λαβάρων (εκπ/κοί ΔΣ Λαβάρων)
 • Τετάρτη, 7/2/2018, ΔΣ Τυχερού (εκπ/κοί ΔΣ Τυχερού και Πέπλου)
 • Τετάρτη, 14/2/2018, 3ο ΔΣ Διδυμοτείχου (εκπ/κοί 3ου & 4ου ΔΣ Διδυμοτείχου, Μεταξάδων, Ασπρονερίου)

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 όλων των τάξεων, αλλά και ειδικοτήτων που διδάσκουν σε ώρες Ευέλικτης Ζώνης, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, ενημερώθηκαν για την εισαγωγή της θεματικής ενότητας της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου και για το υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επιμόρφωση: «Το νέο ΠΣ του μαθήματος των Θρησκευτικών»

Σχολιάστε

Επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο» πραγματοποιήθηκαν για όλους τους εκπαιδευτικούς της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου και τεσσάρων σχολείων της 4ης Περιφέρειας (μετά από ανάθεση), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Τετάρτη, 6/9/2017,  1ο ΔΣ Σουφλίου
 • Πέμπτη, 7/9/2017,  3ο ΔΣ Διδυμοτείχου
 • Παρασκευή, 8/9/2017,  3ο ΔΣ Φερών

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν αρχικά θεωρητική εισήγηση από τη Σχολική Σύμβουλο για το νέο ΠΣ του ΜτΘ, τις συντεταγμένες, τα περιεχόμενα, τη δομή και την οργάνωσή του, και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια εφαρμογής βιωματικών τεχνικών και τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος στη διδασκαλία του ΜτΘ.

Εμψυχωτές των εκπαιδευτικών στα βιωματικά εργαστήρια ήταν άλλοι εθελοντές εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν νωρίτερα από τη Σχολική Σύμβουλο για να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη συγκεκριμένη δράση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επιμόρφωση: «Πιλοτικές εφαρμογές στην εκπαίδευση με ΤΠΕ»

Σχολιάστε

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Πιλοτικές εφαρμογές στην εκπαίδευση με τη συνδρομή των ΤΠΕ» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στο Σουφλί για όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων της 3ης και 4ης (μετά από ανάθεση) Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε παρουσίαση-απολογισμός από τη Σχολική Σύμβουλο των πιλοτικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και αφορούσαν την τήρηση e-portfolio μαθητών και την εφαρμογή του κειμενοκεντρικού-διαδικαστικού μοντέλου για την παραγωγή γραπτού λόγου. Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χωρισμένοι σε ομάδες παρακολούθησαν κύκλο 5 διαφορετικών εργαστηρίων επίδειξης διαδικτυακών εργαλείων αξιοποιήσιμων στη διδασκαλία.

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς που τα εφαρμόζουν και οι ίδιοι στις τάξεις τους ως εξής:

 1. Δημιουργίας e-portfolio μαθητή με το Seesaw (κ. Αγάπη Σερετούδη)
 2. Εννοιολογικής χαρτογράφησης με το Popplet (κ. Διαμαντούλα Ραπτοπούλου)
 3. Δημιουργίας ιστοριογραμμής με τα Timetoast και myHistro (κ. Ευάγγελος Ζηκίδης)
 4. Ψηφιακής αφήγησης με το Storyjumper (κ. Μαρία Καψογεώργη)
 5. Επεξεργασίας εικόνας με το PicCollage (κ. Αναστασία Παπαναστασίου)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Παιδαγωγική Συνάντηση συνεργασίας με Διευθυντές

Σχολιάστε

Τρίωρη συνάντηση συνεργασίας της Σχολικής Συμβούλου με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων της 3ης  και σχολείων της 4ης (με ανάθεση) Περιφερειών Δημ. Εκπ/σης Έβρου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στο Σουφλί. Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν ο απολογισμός εκπαιδευτικού έργου και οι παιδαγωγικές ενέργειες έως τη λήξη του  διδακτικού έτους 2016-2017.

Επιμόρφωση: «Αποτελέσματα εφαρμογής κειμενοκεντρικού-διαδικαστικού μοντέλου στην παραγωγή γραπτού λόγου»

Σχολιάστε

Webinar με θέμα «Αποτελέσματα εφαρμογής κειμενοκεντρικού-διαδικαστικού μοντέλου στην παραγωγή γραπτού λόγου» υλοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων 1ου Φερών, 2ου Φερών, Τυχερού, Δαδιάς και Μεταξάδων, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, σε συνέχεια δύο προηγούμενων σεμιναρίων που αφορούσαν τη δομή των κειμενικών ειδών και το κειμενοκεντρικό-διαδικαστικό μοντέλο γραπτού λόγου. Στόχος της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν να συζητηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ανωτέρω μοντέλου στη διδασκαλία, οι απόψεις των εκπαιδευτικών, οι αντιδράσεις των μαθητών και η ποιότητα των παραχθέντων κειμένων.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε περιβάλλον εικονικής τάξης και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί βρίσκονταν ο καθένας στο σχολείο του ή σε κάποιο γειτονικό σχολείο που διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Η επιμόρφωση έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας τριών Σχολικών Συμβούλων, που ήταν και οι εισηγητές του σεμιναρίου, της κ. Ιωάννας Μανάφη της 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Έβρου, του κ. Γεώργιου Μπότσα και του κ. Ευάγγελου Κελεσίδη της 1ης και 2ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Χαλκιδικής αντίστοιχα.

Επιμόρφωση: «Δημιουργία ιστοσελίδας στην πλατφόρμα Wix»

Σχολιάστε

Επιμορφωτικά εργαστήρια (workshops) με θέμα «Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας σε online πλατφόρμα, Το παράδειγμα της πλατφόρμας Wix» διοργανώθηκαν για τους εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον από τα σχολεία της 3ης και 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου. Πιο συγκεκριμένα τα εργαστήρια έλαβαν χώρα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • Δευτέρα 27/3/2017, ΔΣ Τυχερού
 • Τρίτη 28/3/2017, 1ο ΔΣ Σουφλίου
 • Τετάρτη 29/3/2017, 3ο ΔΣ Διδυμοτείχου
 • Πέμπτη 30/3/2017, 3ο ΔΣ Φερών
 • Παρασκευή 31/3/2017, 3ο ΔΣ Διδυμοτείχου

Στα εργαστήρια αυτά, που υλοποίησε η Σχολική Σύμβουλος, είχαν την ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί να ξεκινήσουν την κατασκευή μιας ιστοσελίδας προσωπικής, της τάξης ή ακόμη και του σχολείου τους με γρήγορο και απλό τρόπο.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Older Entries