Αρχική

Σχολικό Ημερολόγιο 2015-2016

1 σχόλιο

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο το Σχολικό Ημερολόγιο 2015-2016 που δημιούργησε ο συνάδελφος εκπαιδευτικός Χαράλαμπος Γούτσος από την Πάτρα.

Advertisements

Εργαλείο beta για την αξιολόγηση

Σχολιάστε

Παρατίθεται εδώ ένα εύχρηστο εργαλείο για την αξιολόγηση, το οποίο κάθε αξιολογητής και αξιολογούμενος μπορεί να βρει και να δοκιμάσει. Για δοκιμή εδώ.

Οι 4 σχολικοί σύμβουλοι Γ.Κατσαρός, Γ. Κελεσίδης , Ε. Κελεσίδης και Ι. Μανάφη που το σχεδίασαν αναφέρουν: «Πρόκειται για μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε όρους και προϋποθέσεις, για την αντιμετώπιση του θέματος με ευθύνη και σοβαρότητα (όπως του αρμόζει, αφού, παρά τη διαφωνία μας, αποτελεί θεσμική υποχρέωση), ώστε:

α) να διαμορφώνεται μια, κατά το δυνατόν, σαφής εικόνα του κάθε αξιολογούμενου

β) να σχηματοποιούνται έγκυρες προτάσεις για βελτίωση στη σωστή κατεύθυνση

γ) να στοιχειοθετείται η βαθμολογία

δ) να τεκμηριώνεται η διαφάνεια και

ε) να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα.

Είναι βέβαια απαραίτητο, πέρα από την πρώτη καταγραφή μέσω του εργαλείου, ο ανθρώπινος παράγοντας να επεξεργαστεί περαιτέρω τα πληροφοριακά δεδομένα που παράγει το αυτοματοποιημένο μέρος, ώστε να αποτυπωθούν στην τελική ποιοτική και αριθμητική αξιολόγηση και όλα τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη από ένα εργαλείο γενικής χρήσης.

Η πρόταση αποτελεί μια beta έκδοση μόνο για τις κατηγορίες Ια, Ιβ, ΙΙβ, Vα και Vβ, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες αξιολόγησης των στελεχών που κλήθηκαν να αξιολογηθούν με το με ΑΠ 10940/201-10-14 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. Επειδή η αξιολόγηση δε διενεργείται σε όλες τις κατηγορίες, δεν καθίσταται εφικτό αυτή τη στιγμή να εξαχθεί ένας γενικός βαθμός αξιολόγησης σύμφωνα με το γενικό τύπο που περιγράφεται στο ΠΔ.

Είναι σημαντικό για εμάς να δοκιμαστεί στην πράξη για να αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του ώστε να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν στη συνέχεια.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προσβλέπουμε στις γόνιμες προτάσεις και παρατηρήσεις όσων συναδέλφων το αξιοποιήσουν.

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε υποβάλλοντας κάθε πρόβλημα ή πρόταση στο email: gkelesidis@windowslive.com.

Επιστροφή στα σχολεία!

Σχολιάστε

                          Καλή σχολική χρονιά!

Σχολικό Ημερολόγιο 2014-2015

Σχολιάστε

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς, δείτε εδώ το Σχολικό Ημερολόγιο 2014-2015 που δημιούργησε ο συνάδελφος εκπαιδευτικός Χαράλαμπος Γούτσος από την Πάτρα.

Ένας μικρός Σεπτέμβρης…

Σχολιάστε

                          Καλή σχολική χρονιά!

Οδηγίες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Σχολιάστε

Εδώ θα δείτε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  με οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (Σεπτέμβριος 2013).

Ανοίγουν τα σχολεία

Σχολιάστε

Καλή χρονιά!

Καλή αρχή!

Καλή συνεργασία!

Τα σχολεία ανοίγουν