Αρχική

Υπολογίστε το Ενεργειακό σας Αποτύπωμα!

Σχολιάστε

Μπορείτε να υπολογίσετε ποιο είναι το ενεργειακό σας αποτύπωμα, δηλαδή πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές σας συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση της ενέργειας.

Παίξτε το παιχνίδι ακολουθώντας τα βελάκια που σας οδηγούν από δωμάτιο σε δωμάτιο και κάντε κλικ πάνω στις διάφορες οικιακές συσκευές!

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το οικολογικό/ενεργειακό αποτύπωμα.

Advertisements

Παιχνίδι: «Ενεργειακό αποτύπωμα»

Σχολιάστε

Παίξτε αυτό το ηλεκτρονικό παιχνίδι για να μάθετε ποιο είναι το ενεργειακό σας αποτύπωμα, δηλαδή πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές σας συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.

Energy Quest

Σχολιάστε

Το Energy Quest είναι ο βραβευμένος δικτυακός τόπος της Επιτροπής Ενέργειας της Καλιφόρνιας με θέμα την εκπαίδευση για την ενέργεια. Δημιουργήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1995 με στόχο την καθιέρωση του Οκτωβρίου ως Εθνικού Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Ενέργεια. Θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ενέργεια

Σχολιάστε

Η Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου δημιούργησε δύο εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά προγράμματα σε θέματα ενέργειας, που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης (ηλικίες 5-12 ετών) καθώς και σε μαθητές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης (ηλικίες 13-18 ετών).

Στόχος τους η ενημέρωση των μαθητών για τον ρόλο της ενέργειας και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση της, τις συμβατικές (μη ανανεώσιμες) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς αυτές χρησιμοποιούνται, καθώς και τη σημασία και τους τρόπους της εξοικονόμησης ενέργειας.