Αρχική

Διαδρομές στην Τέχνη (Visual CD)

Σχολιάστε

To  Visual CD των Εικαστικών με θέμα «Διαδρομές στην Τέχνη» περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό εικόνων, κυρίως έργων τέχνης, ταξινομημένων σε διάφορες μορφές εικαστικών τεχνών. Βασίζεται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα πλούσιο ψηφιακό εποπτικό υλικό για τη δημιουργία παρουσιάσεων, χρήσιμο για το μάθημα των Εικαστικών, αλλά και για κάθε άλλο μάθημα, στο οποίο χρειάζεται ο μαθητής να δει παράλληλα έργα τέχνης.

Advertisements

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Τέχνης (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα της Τέχνης υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα:

Εικαστικά και Έπος του ’40

Σχολιάστε

Η εφημερίδα «Καθημερινή» δημοσίευσε το 1997 ένα αφιέρωμα στα έργα ζωγράφων, εικαστικών και σκιτσογράφων για το έπος του 1940. Το αφιέρωμα αυτό των «Επτά Ημερών» επιχειρούσε να καταγράψει και να τιμήσει την παρουσία εικαστικών καλλιτεχνών στον πόλεμο ’40-’41.

Εικαστικά Α΄- Στ΄ Δημοτικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Το λογισμικό του Π.Ι. για τα Εικαστικά αποτελεί συνοδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και χωρίζεται σε έξι ενότητες που αποδίδονται ως έξι διακριτές αίθουσες του μουσείου.

  1. Ιστορία της Τέχνης
  2. Μορφικά στοιχεία (χρώμα, γραμμή, φώς, σύνθεση, υφή, προοπτική)
  3. Υλικά –  Μέσα – Τεχνικές
  4. Θέμα
  5. Καλαισθησία
  6. Μορφές εικαστικών τεχνών

Οι μαθητές μέσα από τη θεματολογία του κάθε άξονα, έρχονται σε επαφή με το θεωρητικό μέρος της τέχνης. Η διαπλοκή των αξόνων γίνεται μέσα από τα παιχνίδια και αφού οι μαθητές κατακτήσουν το θεωρητικό πλαίσιο.

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ, ενώ για την online χρήση του μπορείτε να επισκεφτείτε αυτόν τον δικτυακό χώρο.

Υλικό για την Εικαστική Αγωγή (ΥΠΠ Κύπρου)

Σχολιάστε

Στον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μπορούμε να βρούμε εκπαιδευτικό υλικό για την Εικαστική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο.