Αρχική

Παγκόσμιος γεωγραφικός χάρτης για παιδιά

Σχολιάστε

Μία Διαδραστική Χαρτογραφική Εφαρμογή για παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που θέλουν να μάθουν Γεωγραφία παίζοντας.

Advertisements

Geografia.gr

Σχολιάστε

Στο geografia.gr θα βρείτε ένα εργαλείο για τη σύγχρονη γεωγραφική εκπαίδευση στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο που περιλαμβάνει διαδραστικό άτλαντα, χάρτες, προσομοιώσεις και πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Quiz Γεωγραφίας

Σχολιάστε

Στην ιστοσελίδα του 2ου Δ.Σ. Καρύστου μπορείτε να βρείτε ευχάριστα διαδραστικά κουίζ γεωγραφίας.

(Την ιστοσελίδα μας πρότεινε ο δάσκαλος Γιάννης Αλεξούδης)

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Γεωγραφίας (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα της Γεωγραφίας υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα:

e-γεωγραφία

Σχολιάστε

Ο δικτυακός τόπος «e-γεωγραφία« αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας και δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας.

Περιλαμβάνονται: φύλλα εργασίας και σενάρια διδασκαλίας, χάρτες, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για τη θρησκεία, σύνδεσμοι γεωγραφίας καθώς και προτάσεις για τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Υλικό για τη Γεωγραφία (ΥΠΠ Κύπρου)

Σχολιάστε

Στον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μπορούμε να βρούμε εκπαιδευτικό υλικό για τη Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο.

Γεωγραφία Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Το λογισμικό αυτό αποτελεί υποστηρικτική εφαρμογή για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στις  Ε΄και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού.

Είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες: Γεωγραφία Ελλάδας για την Ε΄τάξη και Γεωγραφία Ηπείρων για την Στ΄τάξη.

Για την τοπική εγκατάσταση του λογισμικού στον υπολογιστή σας κατεβάστε το από εδώ, ενώ για την online χρήση του επισκεφτείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Older Entries