Αρχική

Επιμόρφωση: «Αναλαμβάνοντας Α’ τάξη»

Σχολιάστε

Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης όλων των σχολείων της 3ης Περιφέρειας και τεσσάρων σχολείων της 4ης Περιφέρειας (μετά από ανάθεση) την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 στο 1ο Δ. Σ. Σουφλίου.

Στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση με τίτλο «Αναλαμβάνοντας Α΄ τάξη», τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν τα σχολικά βιβλία ανά μάθημα και τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν, τη σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην πρώτη γραφή και ανάγνωση. Μετά από τη θεωρητική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου, ακολούθησε γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών των εκπαιδευτικών.

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να δείτε και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Advertisements

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ τάξης

Σχολιάστε

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 στο Σουφλί, σε ειδική επιμορφωτική συνεδρία, οι εκπαιδευτικοί της Α΄ τάξης συζήτησαν θέματα που αφορούν την πρώτη ανάγνωση, τη φωνολογική επίγνωση και τη μαθηματική δεξιότητα στην Α΄ τάξη, με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς κ. Αγάπη Σερετούδη και κ. Περιστέρα Τριανταφυλλούδη.

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να δείτε και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Επιμόρφωση: «Αναλαμβάνοντας Α΄ τάξη»

Σχολιάστε

Επιμορφωτική ημερίδα  πραγματοποιήθηκε για τις εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης των σχολείων της Περιφέρειάς μας την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 στο 3ο Δ. Σ. Φερών. Τίτλος της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης ήταν «Αναλαμβάνοντας Α΄ τάξη» και τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν τα σχολικά βιβλία ανά μάθημα και τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν, τη σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην πρώτη γραφή και ανάγνωση. Μετά από τη θεωρητική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου, ακολούθησε συζήτηση και, τέλος, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την παραγωγή ασκήσεων φωνολογικής επίγνωσης.

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να δείτε και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη

Σχολιάστε

Χρήσιμο υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

«Ένα γράμμα, μια ιστορία» από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Σχολιάστε

Μια πρωτότυπη σειρά κινουμένων σχεδίων που στοχεύει στη μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία. Η γνωριμία του παιδιού με τα γράμματα και τους ήχους της γλώσσας γίνεται μέσα από 24 έμμετρες χιουμοριστικές, σουρεαλιστικές ιστορίες, οι οποίες συνδυάζουν την παιδαγωγική με την παραμυθική και την τηλεοπτική γλώσσα. Το κάθε επεισόδιο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο διαθεματικής και ολιστικής προσέγγισης της γνώσης στηρίζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μία καινοτόμο, πρωτότυπη και ελκυστική διάσταση.

Επιμόρφωση: «Φωνολογική επίγνωση και Πρώτη γραφή και ανάγνωση»

Σχολιάστε

Επιμορφωτική ημερίδα  πραγματοποιήθηκε για τις εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης των σχολείων της Περιφέρειάς μας τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 στο Δ. Σ. Τυχερού. Θέμα της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης ήταν «Ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης στην πρώτη γραφή και ανάγνωση». Μετά από μια θεωρητική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου για το θέμα, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την παραγωγή ασκήσεων φωνολογικής επίγνωσης.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε ενδιαφέροντα αρχεία σχετικά με το θέμα αυτό:
 
 

Φύλλα Εργασίας Γλώσσας (Νηπιαγωγείο, Α΄ τάξη)

Σχολιάστε

Η ιστοσελίδα www.nipio.gr προσφέρει πολλά φύλλα εργασίας για χρήση στο πλαίσιο της γλωσσικής αγωγής των παιδιών του Νηπιαγωγείου. Ωστόσο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά περίπτωση και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄ τάξη.