Αρχική

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Σχολιάστε

Δείτε τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού (2016) στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Advertisements

Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Σχολιάστε

Δείτε όλα τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Ειδική Αγωγή στην ιστοσελίδα του Έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες».

Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό σχολείο

Σχολιάστε

Τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003) για το Δημοτικό Σχολείο μαζί με τα Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών (2011) και όλο το σχετικό υλικό που έχει παραχθεί θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1899-1999

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θεώρησε αναγκαίο να ερευνηθούν, να καταγραφούν, να φωτογραφηθούν και να εκδοθούν όλα τα νομοθετικά κείμενα (νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) που αφορούν τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι δημουργήθηκε μια μεγάλη συλλογή νομοθετικών κειμένων που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των τύπων σχολείων της περιόδου 1899-1999.

Μπορείτε να δείτε τον συνολικό κατάλογο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να δείτε ένα ένα τα ψηφιακά αρχεία επιλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει.