Αρχική

eργαλεία Ιστορίας

Σχολιάστε

εργαλεία ΙστορίαςΔιαδικτυακά εργαλεία για το μάθημα

της Ιστορίας.

Διαβάστε το βιβλίο διαδικτυακά ή

κατεβάστε το δωρεάν

από το βιβλιοπωλείο του Οσελότου.

Advertisements

Timeline, Δημιουργία ιστοριογραμμής

Σχολιάστε

Το λογισμικό Timeline JS δημιουργεί αισθητικά ωραίες ιστοριογραμμές συνδυάζοντας multimedia πηγές και αρχεία. Το λογισμικό δουλεύει online και το υλικό που χρησιμοποιεί ο δημιουργός της ιστοριογραμμής βρίσκεται και αυτό στο διαδίκτυο.

Χρήσιμες οδηγίες για τη δημιουργία ιστοριογραμμής με το Timeline μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα e-idees.

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα της Ιστορίας υπάρχουν 2 βιβλιάρια και 2 cd αντίστοιχα:

  1. Βιβλιάριο Ιστορίας 1 με εργαλεία το Kidspiration και τα Λογισμικά Π.Ι. Ελλάδας για τις Γ’-Δ’ και Ε’-Στ’ τάξεις (cd1)
  2. Βιβλιάριο Ιστορίας 2 με εργαλείο το Διαδίκτυο (cd2)

Ιστορία Γ΄- Δ΄ Δημοτικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Το λογισμικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄και Δ’ τάξεις του Δημοτικού έχει οικοδομηθεί με βάση την ιδέα της προσομοίωσης μετακινήσεων στον γεωγραφικό χώρο.

Στο αρχικό στάδιο κάθε σεναρίου ο μαθητής καλείται να «παίξει» ένα παιχνίδι γνώσεων, ενώ στα υπόλοιπα μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος ή ο εκπαιδευτικός τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθεί με όσα προτείνονται από το λογισμικό (δραστηριότητες, «επισκέψεις» στις βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας-αξιολόγησης, σχέδια εργασίας).

Έχετε τη δυνατότητα της τοπικής εγκατάστασης του λογισμικού στον υπολογιστή σας ή της online χρήσης του.