Αρχική

Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης

Σχολιάστε

Διαβάστε τον Οδηγό Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης του Γιώργου Τσιάκαλου.

(Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Advertisements

Οι θεωρίες μάθησης (βίντεο)

Σχολιάστε

Ένα σύντομο βίντεο μας βοηθά να κατανοήσουμε τις διαφορές των θεωριών μάθησης και των μεθόδων διδασκαλίας αναπαριστώντας την εξέλιξή τους τα τελευταία 100 χρόνια.

Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Σχολιάστε

Το 2007 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξέδωσε έναν τόμο με διάφορες εισηγήσεις που αφορούν θέματα εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

«101 ιδέες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς»

Σχολιάστε

Πρόκειται για ένα βιβλίο της Microsoft που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες για τη διδασκαλία μαθημάτων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών προτείνοντας κατεξοχήν τα δικά της λογισμικά. Κανείς δε μας εμποδίζει βέβαια να χρησιμοποιήσουμε όποιο άλλο λογισμικό μας αρέσει από την πλούσια γκάμα περιβαλλόντων και εργαλείων που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

ΣΤΗΡΙ-ΖΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σχολιάστε

Δείτε το επιμορφωτικό υλικό από το πρόγραμμα «Στηρί-Ζωντας: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης» που εντάσσεται στο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C).

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών σε επίπεδο ατόμου, ομάδας – τάξης και  του ευρύτερου σχολικού συστήματος.

Δείτε επίσης τα φυλλάδια που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους:

(πηγή: www.connecting4caring.gr)

Κλειδιά και Αντικλείδια

Σχολιάστε

Τα «Κλειδιά και Αντικλείδια» είναι ένα επιμορφωτικό υλικό που δημιουργήθηκε τη διετία 2002-2004 και αποτελείται από 34 μικρά κείμενα που προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.

Κάθε κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια σύντομης απάντησης σε ένα ερώτημα (π.χ. πώς μαθαίνουν τα παιδιά;) από τη σκοπιά μιας επιστημονικής προσέγγισης (π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε άλλο κείμενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώτημα από διαφορετική επιστημονική σκοπιά (π.χ. την κοινωνιολογία). Tα κείμενα, γραμμένα από εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακολουθούν την ίδια δομή: ξεκινούν από μια σκηνή σε ένα σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συμβαίνει και ύστερα διατυπώνουν απαντήσεις στηριγμένες σε μία επιστήμη.

Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής

Σχολιάστε

Δείτε το Υλικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων που παρήγαγε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, 2011).

Older Entries