Αρχική

Εγκεκριμένα Προγράμματα από το ΥΠΠΕΘ

Σχολιάστε

Δείτε ποια προγράμματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ στην περίπτωση που επιλέξετε να τα εντάξετε στο προγραμματισμό του σχολείου σας.

Advertisements

Σχολικό Ημερολόγιο 2017-2018

Σχολιάστε

Το Σχολικό Ημερολόγιο για το σχολικό έτος 2017-2018.

(πηγή: xenesglosses.eu)

Εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό σχολείο

Σχολιάστε

Οι εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αναδιάρθρωση, τον εξορθολογισμό και τη διαχείριση της διδακτέας ύλης στο Δημοτικό Σχολείο:

Γλώσσα  (152323/Δ1/19-09-2016)

Μαθηματικά (152317/Δ1/19-09-2016)

Φυσικές Επιστήμες  (152688/Δ1/19-09-2016)

Κοινωνικές Επιστήμες (152319/Δ1/19-09-2016)

Αισθητική Αγωγή (152687/Δ1/19-09-2016)

Σχολικό Ημερολόγιο 2016-2017

Σχολιάστε

Δείτε το Συνοπτικό Σχολικό Ημερολόγιο 2016-2017 που δημιούργησε ο εκπαιδευτικός Στράτος Κυριαζίδης από τη Δράμα.

(πηγή: http://www.stratari.gr

Σχολικό Ημερολόγιο 2015-2016

1 σχόλιο

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο το Σχολικό Ημερολόγιο 2015-2016 που δημιούργησε ο συνάδελφος εκπαιδευτικός Χαράλαμπος Γούτσος από την Πάτρα.

Εργαλείο beta για την αξιολόγηση

Σχολιάστε

Παρατίθεται εδώ ένα εύχρηστο εργαλείο για την αξιολόγηση, το οποίο κάθε αξιολογητής και αξιολογούμενος μπορεί να βρει και να δοκιμάσει. Για δοκιμή εδώ.

Οι 4 σχολικοί σύμβουλοι Γ.Κατσαρός, Γ. Κελεσίδης , Ε. Κελεσίδης και Ι. Μανάφη που το σχεδίασαν αναφέρουν: «Πρόκειται για μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε όρους και προϋποθέσεις, για την αντιμετώπιση του θέματος με ευθύνη και σοβαρότητα (όπως του αρμόζει, αφού, παρά τη διαφωνία μας, αποτελεί θεσμική υποχρέωση), ώστε:

α) να διαμορφώνεται μια, κατά το δυνατόν, σαφής εικόνα του κάθε αξιολογούμενου

β) να σχηματοποιούνται έγκυρες προτάσεις για βελτίωση στη σωστή κατεύθυνση

γ) να στοιχειοθετείται η βαθμολογία

δ) να τεκμηριώνεται η διαφάνεια και

ε) να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα.

Είναι βέβαια απαραίτητο, πέρα από την πρώτη καταγραφή μέσω του εργαλείου, ο ανθρώπινος παράγοντας να επεξεργαστεί περαιτέρω τα πληροφοριακά δεδομένα που παράγει το αυτοματοποιημένο μέρος, ώστε να αποτυπωθούν στην τελική ποιοτική και αριθμητική αξιολόγηση και όλα τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη από ένα εργαλείο γενικής χρήσης.

Η πρόταση αποτελεί μια beta έκδοση μόνο για τις κατηγορίες Ια, Ιβ, ΙΙβ, Vα και Vβ, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες αξιολόγησης των στελεχών που κλήθηκαν να αξιολογηθούν με το με ΑΠ 10940/201-10-14 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. Επειδή η αξιολόγηση δε διενεργείται σε όλες τις κατηγορίες, δεν καθίσταται εφικτό αυτή τη στιγμή να εξαχθεί ένας γενικός βαθμός αξιολόγησης σύμφωνα με το γενικό τύπο που περιγράφεται στο ΠΔ.

Είναι σημαντικό για εμάς να δοκιμαστεί στην πράξη για να αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του ώστε να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν στη συνέχεια.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προσβλέπουμε στις γόνιμες προτάσεις και παρατηρήσεις όσων συναδέλφων το αξιοποιήσουν.

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε υποβάλλοντας κάθε πρόβλημα ή πρόταση στο email: gkelesidis@windowslive.com.

Ημερολόγιο σχολ. έτους 2014-2015

Σχολιάστε

Ένα ακόμη ημερολόγιο για το σχολικό έτος που μόλις άρχισε, σίγουρα θα σας φανεί χρήσιμο!

Older Entries