Αρχική

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης

Σχολιάστε

«Γεννημένη από λάβα, η Σαντορίνη αλλάζει συνέχεια μορφές κατά τη διάρκεια των αιώνων…»

Ένα βίντεο για την ιστορία του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

Advertisements

Δείτε την επόμενη έκλειψη ηλίου

Σχολιάστε

Η επόμενη έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από τη χώρα μας είναι στις 20 Μαρτίου 2015. Ενώ πρόκειται για ολική έκλειψη ηλίου, στην Ελλάδα θα γίνει ορατή ως μερική.

Δείτε σε ένα βίντεο πώς θα γίνει ορατή αυτή η έκλειψη ηλίου από την περιοχή μας.

Δείτε επίσης πότε θα έχουμε έκλειψη ηλίου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και από ποια μέρη του πλανήτη θα είναι ορατή.

e-Μελέτη Περιβάλλοντος

Σχολιάστε

Ο διαδικτυακός τόπος e-Μελέτη Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο και αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που περιλαμβάνονται αφορούν σε χάρτες, προσομοιώσεις, οπτικοποιήσεις, εικονικές περιηγήσεις, αποσπάσματα ταινιών, εννοιολογικούς χάρτες, ασκήσεις εμπεδωτικού και αξιολογικού χαρακτήρα (drill and practice), πίνακες, διαγράμματα, παιχνίδια και παραπομπές σε έγκυρους διαδικτυακούς τόπους για την άντληση πρόσθετων πληροφοριών. Επίσης, προσφέρεται ένα ηλεκτρονικό γλωσσάρι για τη γρήγορη αναζήτηση όρων που περιλαμβάνονται στο βασικό λεξιλόγιο των σχολικών εγχειριδίων.

e-γεωγραφία

Σχολιάστε

Ο δικτυακός τόπος «e-γεωγραφία« αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας και δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας.

Περιλαμβάνονται: φύλλα εργασίας και σενάρια διδασκαλίας, χάρτες, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για τη θρησκεία, σύνδεσμοι γεωγραφίας καθώς και προτάσεις για τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Υλικό για τη Γεωγραφία (ΥΠΠ Κύπρου)

Σχολιάστε

Στον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μπορούμε να βρούμε εκπαιδευτικό υλικό για τη Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο.

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της ύλης στα Φυσικά, Μαθηματικά και Γεωγραφία Ε’ και Στ’ τάξης

Σχολιάστε

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (2010) για την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης στα Φυσικά, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού.