Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μεταστροφή της νομοθεσίας και αντικαθιστά τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 2472/1997.

Ο εν λόγω κανονισμός επηρεάζει και τα σχολεία δεδομένου ότι χειρίζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.

Advertisements