Ένα ηλεκτρονικό μορφωτικό παιχνίδι, δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά τις κοινές αξίες της Ευρώπης: ελευθερία έκφρασης, δίκαιο σύστημα δικαιοσύνης, ισότητα των φύλων, κατάργηση της θανατικής ποινής, ελεύθερες εκλογές και διαφορετικότητα.

(Μπορείτε να διαλέξετε την ελληνική γλώσσα από το εικονίδιο των Ρυθμίσεων.)

Advertisements