Στην ιστοσελίδα «Σχεδι@ζω για όλους» που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες, μπορείτε να βρείτε ένα online λεξικό εννοιών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Advertisements