Επιμορφωτικό σεμινάριο μεικτού μοντέλου, με τη διοργάνωση μιας δίωρης διά ζώσης επιμορφωτικής συνάντησης και την ταυτόχρονη λειτουργία διαδικτυακού χώρου ασύγχρονων συζητήσεων (φόρουμ), υλοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς της Στ’ τάξης όλων των σχολείων της 3ης Περιφέρειας και τεσσάρων σχολείων (μετά από ανάθεση) της 4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Έβρου με θέμα «Από τα Μαθηματικά της Στ’ Δημοτικού στα Μαθηματικά της Α’ Γυμνασίου».

Η διά ζώσης συνάντηση έλαβε χώρα την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο Γυμνάσιο Σουφλίου με επιμορφωτές τους καθηγητές Μαθηματικών του Γυμνασίου Σουφλίου Ευάγγελο Φακούδη και Πασχάλη Ζηκίδη.

Το διαδικτυακό forum δημιουργήθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο για τις ανάγκες του εν λόγω σεμιναρίου και οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν πριν τη διά ζώσης συνάντηση με τοποθετήσεις και σχόλια των εκπαιδευτικών ενώ θα συνεχίσει να υφίσταται ως το τέλος της σχολικής χρονιάς δίνοντας τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Τις εισηγήσεις των επιμορφωτών αλλά και άλλο σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Advertisements