Με τον τίτλο αυτόν διατίθεται διαδικτυακά το επιμορφωτικό υλικό προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο είχε να ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών στην Ε.Ε. να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών.

 

Advertisements