Το Πρόγραμμα ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ υιοθετεί μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση με σκοπό τον περιορισμό των περιστατικών εκφοβισμού, εμπλέκοντας τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Πρόκειται για μια σειρά 10 κοινωνικών και συναισθηματικών μαθημάτων, τα οποία στοχεύουν να επιδράσουν στη συμπεριφορά των μαθητών, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και ενθαρρύνοντας την προσωπική τους αναζήτηση σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά και αυτή των συνομηλίκων τους.
Δείτε το εγχειρίδιο του προγράμματος και άλλους σχετικούς πόρους για πλήρη ενημέρωση.
Advertisements