Επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης όλων των σχολείων της 3ης Περιφέρειας και τεσσάρων σχολείων της 4ης Περιφέρειας (μετά από ανάθεση) την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 στο 1ο Δ. Σ. Σουφλίου.

Στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση με τίτλο «Αναλαμβάνοντας Α΄ τάξη», τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν τα σχολικά βιβλία ανά μάθημα και τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν, τη σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην πρώτη γραφή και ανάγνωση. Μετά από τη θεωρητική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου, ακολούθησε γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών των εκπαιδευτικών.

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να δείτε και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Advertisements