Το Histography είναι ένα εντυπωσιακό διαδραστικό χρονολόγιο που εκτείνεται από το σήμερα έως και την έναρξη της καταγεγραμμένης ιστορίας. Περιλαμβάνει γεγονότα δεκαπέντε διαφορετικών κατηγοριών, όπως πολιτική, μουσική, εφευρέσεις κά. Μόλις επιλέξετε μία κατηγορία, θα δείτε πολλές μικρές κουκίδες, κατά μήκος της ιστορικής γραμμής, που καθεμιά «κρύβει» και ένα γεγονός.

Advertisements