Μία διαδραστική παρουσίαση για τη σωστή φορά των γραμμάτων από τον δάσκαλο Παύλο Κώτση.

(πηγή: www.stintaxi.com)

Advertisements