Ηλεκτρονικά παιχνίδια και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης σε μικρά παιδιά:

(πηγή: http://www.paidi.org.gr)

Advertisements