Δίωρη συνάντηση συνεργασίας της Σχολικής Συμβούλου με τους/τις εκπαιδευτικούς Ολοημέρου των σχολείων της 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Έβρου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 στις Φέρες. Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν «Η λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου» (φιλοσοφία και πλαίσιο λειτουργίας, εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου, συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και γονείς).

Advertisements