Επιμορφωτικό πρόγραμμα 25 ωρών με τίτλο «Ευρω-αποτύπωμα» υλοποιείται κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe 2015-2016, για 10 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, με πρωτοβουλία και ευθύνη της Σχολικής Συμβούλου υπό την ιδιότητά της ως Ambassador4Europe.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το μοντέλο μεικτής μάθησης και περιλαμβάνει ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης και διά ζώσης συνάντηση των επιμορφούμενων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν αρχικά οι εκπαιδευτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ιστορία, δομή, θεσμικά όργανα, φιλοσοφία και αρχές) και κατόπιν να έρθουν σε επαφή με ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να αξιοποιήσουν με τους μαθητές τους στην τάξη προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα σχετικό με θέματα που αφορούν την Ε.Ε. εφαρμόζοντας επιπλέον βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.

Δικτυογραφία
Teachers4Europe
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο της ΕΕ
Kids’ Corner
Παιδικά Βιβλία
Η γωνιά των εκπαιδευτικών
 
Advertisements