Το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ένα Ανθολόγιο Παιδικής Λογοτεχνίας και Παράδοσης, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αρχική ταξινόμηση είναι ανά κατηγορία ενώ κάτω από τον τίτλο του κάθε κειμένου δηλώνεται η προέλευσή του.

Advertisements