Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Maplibrary) στη Θεσσαλονίκη τηρεί και αναπτύσσει αρχείο χαρτών κάθε τύπου, με ελληνικό και διεθνές ενδιαφέρον, που καλύπτουν διάφορες περιόδους και φάσεις της ιστορίας των χαρτών. Το Αρχείο έχει τη δυνατότητα, σε όποιο σχολείο το ζητήσει με αίτησή του, να του αποστείλει χάρτες σε ψηφιακή μορφή.

Το 2015-2016 έχει οριστεί ως Διεθνές Έτος Χαρτών (International Map Year, 2015-2016) και θα ήταν μια ευκαιρία για τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο των χαρτών. Ιδέες για τέτοιες δράσεις μπορούμε να αντλήσουμε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει και προτείνει το Αρχείο, ενώ πλούσιο υλικό μπορούμε να βρούμε σε ιστοσελίδες χαρτογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Advertisements