Επιμορφωτική ημερίδα για όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 στο Σουφλί.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε εισήγηση από τη Σχολική Σύμβουλο με θέμα «Διαχείριση προβλημάτων στην τάξη και το σχολείο», ενώ στο δεύτερο μέρος οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες και εργάστηκαν για τη σύνταξη πρωτοκόλλων ενεργειών σε περιπτώσεις κρίσεων στο σχολείο. Τα προσχέδια τους παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών πριν τη λήξη της ημερίδας.

Για τη Διαχείριση προβλημάτων στην τάξη και το σχολείο μπορείτε να διαβάσετε:

Advertisements