Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει μια ακόμα γωνιά των παιδιών με κατάλληλο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για παιδιά που αφορά τη βιολογική γεωργία.

Επισκεφτείτε την!

Advertisements