Η Lexigram αναπτύσσει λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Πολλά απ΄αυτά παρέχονται δωρεάν, αν εγγραφείτε ως χρήστης στην ιστοσελίδα με το e-mail σας.

Για το Δημοτικό Σχολείο προσφέρεται δωρεάν η «Ελληνομάθεια Δημοτικού» που είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με μορφή διαδραστικού e-book με απαντήσεις σε γραμματικές και γλωσσικές απορίες, λύση σχολικών ασκήσεων, γλωσσικά κουίζ με ερμηνεύματα, αντίθετα, συνώνυμα, ομόρριζα, ηλεκτρονικά λεξικά, βιντεάκια, χάρτες, ταινίες, μουσική, εικόνες.

Advertisements