Τι είναι ο ρατσισμός και ποια τα είδη του;

Διαβάστε ένα κείμενο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Advertisements