Εκπαιδευτικό υλικό με προτεινόμενες δραστηριότητες για μέσα στην τάξη με στόχο την εκπαίδευση σε θέματα διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΕΥΖΗΝ.

Advertisements