Ένα σύντομο βίντεο μας βοηθά να κατανοήσουμε τις διαφορές των θεωριών μάθησης και των μεθόδων διδασκαλίας αναπαριστώντας την εξέλιξή τους τα τελευταία 100 χρόνια.

Advertisements