Στον δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικό με διάφορα θέματα: Αγωγή υγείας, Περιβάλλον, Γεωγραφία, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Ιστορία και Μυθολογία, Καλλιτεχνικά, Κοινωνική Αγωγή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Μουσική, Φυσικές επιστήμες.

Επίσης, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση αναπτύσσει τη νέα πλατφόρμα νεανικής δημιουργίας icreate, ανοιχτή στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλους τους νέους ανθρώπους, προσφέροντας ένα περιβάλλον συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και κυρίως υλοποίησης των δικών της έργων: βίντεο, διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ιστολογίων, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα εφαρμογών web 2.0 και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Advertisements