Στον δικτυακό τόπο του ΕΥΖΗΝ υπάρχει και η Γωνιά των παιδιών με δραστηριότητες και υλικό που ωθούν τους μαθητές να μάθουν να τρέφονται σωστά, να παίξουν παιχνίδια και να βρουν τρόπους ώστε να είναι συνεχώς σε κίνηση.

Advertisements