Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 12 ωρών με θέμα την «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία» έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Τυχερού, μετά από αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 4 τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις, κατά την περίοδο από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2014, τις οποίες παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι οποίες  αφορούσαν τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία, τα εκπαιδευτικά λογισμικά του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλα διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη. Στην τελευταία επιμορφωτική συνάντηση όλοι οι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν μία μικροδιδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ σε γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους.

Όσον αφορά τους επιμορφωτές του προγράμματος, στις τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις εισηγήτρια ήταν η Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Έβρου κ. Ιωάννα Μανάφη, ενώ στην επιμορφωτική συνάντηση με θέμα τον Διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία, εισηγήτρια ήταν η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης κ. Θεοδώρα Ναλμπάντη.

Advertisements