Μία παιγνιώδης άσκηση για μικρά παιδιά από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών με θέμα τον κύκλο του νερού.

Advertisements