Το ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ολόκληρα τα τεύχη του περιοδικού ή κάποια άρθρα ξεχωριστά. Μπορείτε ακόμη να στείλετε και τα δικά σας άρθρα για δημοσίευση.

Advertisements