Το 2007 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξέδωσε έναν τόμο με διάφορες εισηγήσεις που αφορούν θέματα εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Advertisements