Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική μορφή των εγχειριδίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες μαθητών με μειωμένη όραση.

Η Ο.Ε. χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, από τα ηλεκτρονικά διδακτικά βιβλία των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέα βιβλία, με μεγεθυμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη από 18 έως 38 στιγμές), προσβάσιμα στους μαθητές με μειωμένη όραση (μ.ό.). Χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση»,  «Μερικώς βλέποντες» ή «Αμβλύωπες μαθητές».

Στο προσαρμοσμένο υλικό χρησιμοποιούνται σε έντονη κυρίως μορφή (bold) γραμματοσειρές Sans Serif, των οποίων οι χαρακτήρες είναι ευδιάκριτοι από τους μαθητές με μ.ό., όπως Arial, Verdana, Tahoma κ.λπ. Η μεγέθυνση της γραμματοσειράς συνεπάγεται αύξηση του όγκου του υλικού. Γι’ αυτό κάθε παραγόμενο βιβλίο, για να είναι εύχρηστο, χωρίζεται κατά την προσαρμογή του σε τόμους των 120-150 σελίδων. Για κάθε μαθητή με μ.ό. καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το υλικό που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του. Έτσι, τα διδακτικά βιβλία καθενός μαθητή με μ.ό. περιλαμβάνονται σε 30-50 ή και περισσότερους τέτοιους τόμους.

Δείτε τα βιβλία στον ιστότοπο του παλαιού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στον ιστότοπο Σχεδι@ζω για όλους.

Advertisements