Επιμορφωτική ημερίδα  πραγματοποιήθηκε για τις εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης των σχολείων της Περιφέρειάς μας την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 στο 3ο Δ. Σ. Φερών. Τίτλος της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης ήταν «Αναλαμβάνοντας Α΄ τάξη» και τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν τα σχολικά βιβλία ανά μάθημα και τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν, τη σημασία του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον ρόλο της φωνολογικής επίγνωσης στην πρώτη γραφή και ανάγνωση. Μετά από τη θεωρητική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου, ακολούθησε συζήτηση και, τέλος, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ομάδες για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την παραγωγή ασκήσεων φωνολογικής επίγνωσης.

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ τάξη μπορείτε να δείτε και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Advertisements