Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Ευέλικτη Ζώνη και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» πραγματοποιήθηκε για όλους τους εκπαιδευτικούς της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου, την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 στο Σουφλί.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία αρχικά να παρακολουθήσουν εισήγηση από τη Σχολική Σύμβουλο για το πλαίσιο αξιοποίησης των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης στο σχολείο και για τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια συμμετείχαν ανά τάξη σε εργαστήρια σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Βιβλιογραφία
Ευέλικτη Ζώνη (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων, Ηλία Ματσαγγούρα
Μέθοδος project (Συνοπτική παρουσίαση, ΠΙ)
Μέθοδος project, E. Κροκίδη
Advertisements