Δείτε το επιμορφωτικό υλικό από το πρόγραμμα «Στηρί-Ζωντας: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης» που εντάσσεται στο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C).

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών σε επίπεδο ατόμου, ομάδας – τάξης και  του ευρύτερου σχολικού συστήματος.

Δείτε επίσης τα φυλλάδια που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους:

(πηγή: www.connecting4caring.gr)

Advertisements