Δράσεις, επιμορφώσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με την πρόληψη ή αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Advertisements