Στις εικονογραφημένες διαφάνειες που θα βρείτε σ’ αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τι είναι, τι κάνει και πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Advertisements