Μπείτε στο ΗΛΕΚΤΡΟ-δωμάτιο και παίξτε με τους μαθητές σας ένα διαδραστικό παιχνίδι για τον ηλεκτρισμό.

Advertisements