Το βιβλίο «Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του «Ταχύρρυθμου Επιμορφωτικού Προγράμματος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ’ Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ και πραγματεύεται την ιστορία, τη δομή, τη λειτουργία, τις πολιτικές και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφή εγχειρίδια, πιο πρόσφατα και με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, είναι ο «Οδηγός Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη» και το «Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση«.

Advertisements