Δείτε το Υλικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων που παρήγαγε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, 2011).

Advertisements